Wróć na stronę główną

Opis danych dostępnych do pobrania

Wszystkie dane znajdują się pod linkiem: https://budynki.openstreetmap.org.pl/dane/ , a poniżej opis zawartości.

W przypadku problemów technicznych najlepiej utworzyć zgłoszenie na GitHub.

BDOT10k - obrysy budynków (BUBD)

Zbiór zawiera obrysy budynków. Dane pochodzą ze zbioru BDOT10k z warstwy BUBD, która zawiera większość budynków (część obiektów sportowych jest w niej chyba nieujęta).

Format danych to spakowany plik Geopackage (gpkg) zawierający geometrie poligonowe. Warstwa zawiera także atrybuty charakteryzujące budynek.

Dane dostępne do pobrania zarówno dla całej Polski jak i dla poszczególnych województw.

Zrzut ekranu pokazujący obrysy budynków na tle ortofotomapy.

Linki:

Polska:
https://budynki.openstreetmap.org.pl/dane/bdot10k_bubd_a.zip
Dolnośląskie:
https://budynki.openstreetmap.org.pl/dane/bdot10k_bubd_a_dolnoslaskie.zip
Kujawsko-Pomorskie
https://budynki.openstreetmap.org.pl/dane/bdot10k_bubd_a_kujawsko_pomorskie.zip
Łódzkie:
https://budynki.openstreetmap.org.pl/dane/bdot10k_bubd_a_lodzkie.zip
Lubelskie:
https://budynki.openstreetmap.org.pl/dane/bdot10k_bubd_a_lubelskie.zip
Lubuskie:
https://budynki.openstreetmap.org.pl/dane/bdot10k_bubd_a_lubuskie.zip
Małopolskie:
https://budynki.openstreetmap.org.pl/dane/bdot10k_bubd_a_lubuskie.zip
Mazowieckie:
https://budynki.openstreetmap.org.pl/dane/bdot10k_bubd_a_mazowieckie.zip
Opolskie:
https://budynki.openstreetmap.org.pl/dane/bdot10k_bubd_a_opolskie.zip
Podkarpackie:
https://budynki.openstreetmap.org.pl/dane/bdot10k_bubd_a_podkarpackie.zip
Podlaskie:
https://budynki.openstreetmap.org.pl/dane/bdot10k_bubd_a_podlaskie.zip
Pomorskie:
https://budynki.openstreetmap.org.pl/dane/bdot10k_bubd_a_pomorskie.zip
Śląskie:
https://budynki.openstreetmap.org.pl/dane/bdot10k_bubd_a_slaskie.zip
Świętokrzyskie:
https://budynki.openstreetmap.org.pl/dane/bdot10k_bubd_a_swietokrzyskie.zip
Warmińsko-Mazurskie:
https://budynki.openstreetmap.org.pl/dane/bdot10k_bubd_a_warminsko_mazurskie.zip
Wielkopolskie:
https://budynki.openstreetmap.org.pl/dane/bdot10k_bubd_a_wielkopolskie.zip
Zachodniopomorskie:
https://budynki.openstreetmap.org.pl/dane/bdot10k_bubd_a_zachodniopomorskie.zip

LOD1 - obrysy budynków

Zbiór do pobrania zawiera obrysy budynków. Dane pochodzą z przetworzenia modeli budynków 3D udostępnianych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w geoportalu krajowym.

Format danych to spakowany plik Geopackage (gpkg) zawierający geometrie poligonowe.

Link: https://budynki.openstreetmap.org.pl/dane/lod1_buildings.zip

Zrzut ekranu pokazujący obrysy budynków na tle ortofotomapy.

Poniżej klauzula informacyjna zgodnie z licencją zbioru.

Informacja o wykorzystanym zbiorze budynków 3D

Zbiór
Modele 3D Budynków
Źródło
www.geoportal.gov.pl
Dysponent
Główny Geodeta Kraju
Data pobrania zbioru
2019-11-10
Zakres przetworzenia
Geometria budynków została spłaszczona do 2D oraz wyekstrahowana została część poligonowa wykorzystana dalej jako obrys budynku.
Informacja
Modele 3D budynków nie stanowią rejestru publicznego ani elementu treści takiego rejestru. W konsekwencji czego mają wartość jedynie poglądową. Niezgodność Modeli 3D budynków ze stanem faktycznym lub prawnym, tak w postaci nieprzetworzonej jak i po ich ewentualnym przetworzeniu w procesie ponownego wykorzystania, nie może stanowić podstawy odpowiedzialności Głównego Geodety Kraju z jakiegokolwiek tytułu wobec jakiegokolwiek podmiotu.
Licencja
https://integracja.gugik.gov.pl/Budynki3D/GUGiK_Licencja_na_Budynki3D.pdf

PRG - dane adresowe

Dane adresowe z Państwowego Rejestru Granic. Dane przetworzone, wybrano tylko adresy, gdzie udało się dopasować do rejestru TERYT oraz numer porządkowy spełniał pewne wymagania.

Kolumna osm_ulica zawiera dopasowaną nazwę ulicy w formie występującej w OpenStreetMap (z rozwiniętymi skrótami).

Format danych to spakowany plik CSV rozdzielany przecinkiem kodowanie UTF-8.

Link: https://budynki.openstreetmap.org.pl/dane/prg_addresses.zip

Przykład:

lokalnyid,wojewodztwo,powiat,kod_gminy,gmina,kod_miejscowosci,miejscowosc,kod_ulicy,ulica,nr,pna,x_2180,y_2180,x_4326,y_4326,osm_ulica
c9375d20-be43-4753-b4c6-e0be27e89c22,PODKARPACKIE,tarnobrzeski,1820044,Nowa Dęba,0980636,Nowa Dęba,01528,Boczna,2,39-460,695062.377,288055.247,21.7472156487785,50.427158025868,Boczna
61b79b8c-f2de-455c-8c0a-d70b9d7dcd84,PODKARPACKIE,tarnobrzeski,1820044,Nowa Dęba,0980636,Nowa Dęba,03839,Długa,16,39-460,696832.9578,286059.107899999,21.7710738037879,50.4086304487115,Długa
4ba56c67-98a6-429e-8110-eeeb77b41e56,PODKARPACKIE,tarnobrzeski,1820044,Nowa Dęba,0980636,Nowa Dęba,03839,Długa,5,39-460,696848.018,286014.901000001,21.7712623760618,50.4082281761482,Długa
6bd88659-63a0-42cc-bc22-e966f4a1825e,PODKARPACKIE,tarnobrzeski,1820044,Nowa Dęba,0980636,Nowa Dęba,03839,Długa,8,39-460,696664.18,285708.622,21.7685170083056,50.4055376625793,Długa
6f776d57-cd98-469d-b1c3-516aabef8ad9,PODKARPACKIE,tarnobrzeski,1820044,Nowa Dęba,0980636,Nowa Dęba,03839,Długa,10,39-460,696738.525,285968.081,21.7696982864516,50.4078441597302,Długa
  

OSM - dane adresowe

Dane adresowe z OpenStreetMap. Dla adresów przypisanych do obrysów budynków wyciągnięto centroid geometrii.

Format danych to spakowany plik CSV rozdzielany przecinkiem kodowanie UTF-8.

Link: https://budynki.openstreetmap.org.pl/dane/osm_addresses.zip

Przykład:

osm_id,miejscowosc,czesc_miejscowosci,ulica,nr,pna,kod_ulic,kod_miejscowosci,x_4326,y_4326
1,Poznań,,Ostatnia,14,,,,16.8733883064414,52.3706387086838
2,Warszawa,,Górnośląska,31,00-432,05976,0918123,21.033970837956,52.2245169905113
3,Warszawa,,Jazdów,2,00-467,,,21.0307457847444,52.2195121275527
4,Warszawa,,Nowy Świat,6/12,00-497,14535,0918123,21.0223631203198,52.2310387072317
5,Warszawa,,Myśliwiecka,6,00-459,13562,0918123,21.0344455719963,52.2228133201634
  

OSM - obrysy budynków

Format danych to spakowany plik Geopackage (gpkg) zawierający geometrie poligonowe oraz kilka atrybutów o wysokości budynku lub liczbie kondygnacji (tam gdzie te dane są w OSM).

Zrzut ekranu pokazujący obrysy budynków na tle ortofotomapy.

Link: https://budynki.openstreetmap.org.pl/dane/osm_buildings.zip

TERYT - nazwy jednostek administracyjnych, miejscowości i ich części oraz ulic

Nazwy zestandaryzowane do tzw. Title Case (pierwsza litera słowa wielka reszta mała). Dane zmodyfikowane w zakresie kodów podstawowych dla dzielnic Warszawy i delegatur 4 miast. Oryginalnie w TERYT kod podstawowy miejscowości wskazuje na siebie samą ie. Bemowo to samodzielna miejscowość co może jest zgodne z pewnymi założeniami odwzorowania stanu prawnego to jest niepraktyczne przy prawie każdym normalnym zastosowaniu. Dzielnice Warszawy potraktowano jako części gminy M. St. Warszawa we wpisach TERC oraz jako części miejscowości Warszawa we wpisach SIMC. Powinno to ułatwić pracę. W razie znalezienia błędów proszę o zgłoszenie np na GitHub.

Format danych to plik CSV z nagłówkiem rozdzielany przecinkiem kodowanie UTF-8. Wszystkie pola powinny być traktowane jako tekst.

Link województwa: https://budynki.openstreetmap.org.pl/dane/teryt_woj.csv

Link powiaty: https://budynki.openstreetmap.org.pl/dane/teryt_pow.csv

Link gminy: https://budynki.openstreetmap.org.pl/dane/teryt_gmi.csv

Link miejscowości: https://budynki.openstreetmap.org.pl/dane/teryt_msc.csv

Link części miejscowości: https://budynki.openstreetmap.org.pl/dane/teryt_cz_msc.csv

Link ulice: https://budynki.openstreetmap.org.pl/dane/teryt_ul.csv

Przykład województwa:

kod_woj,wojewodztwo,nazdod,stan_na
02,Dolnośląskie,województwo,2020-01-01
04,Kujawsko-Pomorskie,województwo,2020-01-01
06,Lubelskie,województwo,2020-01-01
08,Lubuskie,województwo,2020-01-01
10,Łódzkie,województwo,2020-01-01
  

Przykład powiaty:

kod_woj,wojewodztwo,kod_pow,powiat,nazdod,stan_na
02,Dolnośląskie,0201,Bolesławiecki,powiat,2020-01-01
02,Dolnośląskie,0202,Dzierżoniowski,powiat,2020-01-01
02,Dolnośląskie,0203,Głogowski,powiat,2020-01-01
02,Dolnośląskie,0204,Górowski,powiat,2020-01-01
02,Dolnośląskie,0205,Jaworski,powiat,2020-01-01
  

Przykład gminy:

kod_woj,wojewodztwo,kod_pow,powiat,kod_gmi,gmina,nazdod,stan_na
02,Dolnośląskie,0201,Bolesławiecki,0201011,Bolesławiec,gmina miejska,2020-01-01
02,Dolnośląskie,0201,Bolesławiecki,0201022,Bolesławiec,gmina wiejska,2020-01-01
02,Dolnośląskie,0201,Bolesławiecki,0201032,Gromadka,gmina wiejska,2020-01-01
02,Dolnośląskie,0201,Bolesławiecki,0201043,Nowogrodziec,gmina miejsko-wiejska,2020-01-01
02,Dolnośląskie,0201,Bolesławiecki,0201052,Osiecznica,gmina wiejska,2020-01-01
  

Przykład miejscowości:

kod_woj,wojewodztwo,kod_pow,powiat,kod_gmi,gmina,rodz_gminy,kod_cz_gmi,rodz_cz_gmi,kod_rodz_msc,rodzaj_msc,kod_msc,miejscowosc,stan_na
02,Dolnośląskie,0226,Złotoryjski,0226062,Złotoryja,gmina wiejska,,,01,wieś,0368639,Nowa Wieś Złotoryjska,2020-01-01
02,Dolnośląskie,0217,Strzeliński,0217043,Strzelin,gmina miejsko-wiejska,0217045,obszar wiejski,01,wieś,0880685,Szczodrowice,2020-01-01
02,Dolnośląskie,0217,Strzeliński,0217043,Strzelin,gmina miejsko-wiejska,0217045,obszar wiejski,01,wieś,0880722,Żeleźnik,2020-01-01
02,Dolnośląskie,0226,Złotoryjski,0226062,Złotoryja,gmina wiejska,,,01,wieś,0368616,Łaźniki,2020-01-01
02,Dolnośląskie,0217,Strzeliński,0217053,Wiązów,gmina miejsko-wiejska,0217055,obszar wiejski,01,wieś,0882164,Bryłówek,2020-01-01
  

Przykład części miejscowości:

kod_woj,wojewodztwo,kod_pow,powiat,kod_gmi,gmina,rodz_gminy,kod_cz_gmi,rodz_cz_gmi,kod_rodz_msc,rodzaj_msc,kod_msc,miejscowosc,kod_rodz_cz_msc,rodzaj_cz_msc,kod_cz_msc,czesc_miejscowosci,stan_na
02,Dolnośląskie,0264,Wrocław,0264011,Wrocław,gmina miejska,0264029,delegatura,96,miasto,0986283,Wrocław,99,część miasta,1064189,Ownia,2020-01-01
02,Dolnośląskie,0264,Wrocław,0264011,Wrocław,gmina miejska,0264069,delegatura,96,miasto,0986283,Wrocław,99,część miasta,1005034,Śródmieście,2020-01-01
02,Dolnośląskie,0264,Wrocław,0264011,Wrocław,gmina miejska,0264029,delegatura,96,miasto,0986283,Wrocław,99,część miasta,1005028,Osiniec,2020-01-01
02,Dolnośląskie,0264,Wrocław,0264011,Wrocław,gmina miejska,0264029,delegatura,96,miasto,0986283,Wrocław,99,część miasta,1005011,Fabryczna,2020-01-01
02,Dolnośląskie,0264,Wrocław,0264011,Wrocław,gmina miejska,0264049,delegatura,96,miasto,0986283,Wrocław,99,część miasta,0986834,Poświętne,2020-01-01
  

Przykład ulice:

kod_woj,wojewodztwo,kod_pow,powiat,kod_gmi,gmina,rodz_gminy,kod_cz_gmi,rodz_cz_gmi,kod_rodz_msc,rodzaj_msc,kod_msc,miejscowosc,kod_rodz_cz_msc,rodzaj_cz_msc,kod_cz_msc,czesc_miejscowosci,kod_ul,rodzaj_ul,ulica,stan_na
14,Mazowieckie,1432,Warszawski Zachodni,1432013,Błonie,gmina miejsko-wiejska,1432015,obszar wiejski,01,wieś,0000046,Bieniewice,,,,,25305,ul.,Zachodnia,2020-04-02
14,Mazowieckie,1432,Warszawski Zachodni,1432013,Błonie,gmina miejsko-wiejska,1432015,obszar wiejski,01,wieś,0000046,Bieniewice,,,,,05527,ul.,Gimnazjalna,2020-04-02
14,Mazowieckie,1432,Warszawski Zachodni,1432013,Błonie,gmina miejsko-wiejska,1432015,obszar wiejski,01,wieś,0000046,Bieniewice,,,,,17390,ul.,Poziomkowa,2020-04-02
14,Mazowieckie,1432,Warszawski Zachodni,1432013,Błonie,gmina miejsko-wiejska,1432015,obszar wiejski,01,wieś,0000046,Bieniewice,,,,,00157,ul.,Akacjowa,2020-04-02
14,Mazowieckie,1432,Warszawski Zachodni,1432013,Błonie,gmina miejsko-wiejska,1432015,obszar wiejski,01,wieś,0000046,Bieniewice,,,,,24879,ul.,Wschodnia,2020-04-02